Swedish Fintech Association

Årsmöte 2022

FinTech_logo.jpg

Den 23 februari kallar vi till årsmöte, det sjätte i ordningen för att fira att föreningen fyllt fem år och för att besluta om hur föreningen ska arbeta kommande år. Preliminär tid är 17.00-20.00, plats och externa talare kommer vi att återkomma med. 

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ, då samlas alla medlemsföretag och beslutar om föreningens verksamhet det kommande året och om vilka som ska representera föreningen i styrelsen. Dessutom är det en möjlighet för branschen att träffas och mingla, något vi knappt har gjort sedan årsmötet 2020 innan pandemin tog fart. 

Nomineringsformulär till styrelsen

Tack för din nominering!

Nominera personer till styrelsen

Föreningens valberedning består av Pär Roosvall (NFT Ventures) och Heidi Wiik (Tessin) vars uppgift är att lägga fram ett förslag till styrelse för 2022. Arbetet har börjat och valberedningen ser fram emot att motta nomineringar på relevanta personer från medlemsföretagen. Styrelseledamöterna bör arbeta på något av våra medlemsföretag men alla kan nominera personer.

Sista dag för nominering är den 10 december 2021. 

Skriv motion/förslag
till årsmötet

På årsmötet beslutar vi vad föreningen ska arbeta med det kommande året. Är det något du tycker SweFinTech borde göra mer av? Eller något vi bör göra mindre av? Har du idé på ett event som borde arrangeras eller en fråga som borde belysas? Få din idé att bli diskuterad på årsmötet genom att skriva en motion. 

Sista dagen att skicka in motioner är den 10 december. Detta för att motionerna ska hinna behandlas av styrelsen innan de skickas ut tillsammans med resterande handlingar en månad innan årsmötet. 

Skicka in din motion till årsmötet

Tack för din bidrag!