Events

Medlemsmöte om finansiell brottslighet

Delta i SweFinTechs webinar tillsammans med Polisen och FCG den 30 november!

 

Den finansiella sektorn är den bransch som löper störst risk för penningtvätt och terrorfinansiering. Fintech-branschen är inget undantag och möter stora utmaningar i att kunna förutse och hålla sig compliant med regelverken. 

Därför bjuder SweFinTech in till ett kunskapsstärkande webinar på det temat. Första talare är Torbjörn Bodling som arbetar på Polisen och där leder Black Wallet Project - ett EU-finansierat projekt mellan den svenska och finska polisen som tillsammans har djupdykt i fintech-branschen och dess specifika utmaningar. Han kommer att dela med sig av projektets arbete och resultat så här långt. 

 

Talare därefter är FCGs expterter på AML-regleringar - Johanna Bäck och Joel Nisses. De kommer att ge sin syn på hur ni som fintech-bolag bör arbeta effektivt för att hålla er compliant och förebygga risker för penningtvätt och terrorfinansiering. 

Webinaret riktar sig främst till de som arbetar med legal/compliance-frågor men alla som arbetar på ett av våra företag är välkomna att delta!

Anmäl dig här

Var? Eventet kommer att hållas digitalt över Microsoft Teams. Länk till eventet kommer att skickas ut efter att ni anmält er. 

När? 30/11 2020 12.00-13.30 

Kostnadsfritt webinar för våra medlemmar. 

Swefintech årsmöte 2021/Swefintech annual meeting 2021

Boka redan nu in nästa års stora händelse, SweFinTechs årsmöte som kommer att äga rum digitalt den 18e februari 2021 mellan 17.00-20.00. Vi kan utlova spännande talare och intressanta diskussioner om SweFinTechs framtid.

På årsmötet får du höra mer om vad SweFinTech har gjort under det gångna året och vara med och besluta över vad vi ska göra under det kommande året. Detta är därför en chans att kunna påverka vår verksamhet för 2021.

Håll utkik efter mer info som kommer att publiceras här inom kort!