top of page
FinTech_logo.jpg

tis 05 sep.

|

Convendum

Möte med Legal and Compliance-gruppen!

Gruppen diskuterar MiCA-förordningen och hur brett den kan tolkas, samt möjligheter och risker förordningen för med sig för fintechbolag.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Möte med Legal and Compliance-gruppen!
Möte med Legal and Compliance-gruppen!

Tid och plats

05 sep. 2023 08:00 – 10:00

Convendum, Birger Jarlsgatan 57, 113 56 Stockholm, Sverige

Gäster

Om evenemanget

Välkomna till höstens första träff med L&C! 

Frukost serveras från kl.8, så kom hungrig! 

Ämne: MiCA-förordningen (2023/1114). Samordnarna på Harvest Advokatbyrå samt Lunar går igenom MiCA-förordningen.

Bakgrund: Efter en långdragen process offentliggjordes i juni 2023 slutligen den så kallade MiCA-förordningen, som reglerar viss verksamhet med kryptotillgångar. MiCA-förordningen innefattar bland annat regler för verksamhetsutövare som tillhandahåller tjänster i förhållande till kryptotillgångar (leverantörer av kryptotillgångstjänster eller CASP:s) och emittenter av kryptotillgångar, samt regler mot marknadsmissbruk på kryptotillgångsmarknaderna. Även sådana aktörer som i dagsläget står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver annan reglerad verksamhet kan omfattas av MiCA, om verksamhetsutövaren tillhandahåller tjänster relaterat till kryptotillgångar.

I nuläget är flera av begreppen och definitionerna i MiCA relativt breda, varför det är osäkert hur brett MiCA kommer tillämpas. Det är exempelvis oklart hur många olika nätverksnoder som måste finnas i en DLT för att tokens på DLT:n ska anses vara "kryptotillgångar", eller hur unika och icke-fungibla NFT:s måste vara för att dessa inte ska träffas av MiCA. Vissa förslag till tekniska standarder och delegerade förordningar har offentliggjorts och ytterligare nivå 2-lagstiftning väntas, men flera frågor kommer sannolikt att kvarstå när förordningen börjar tillämpas från juni respektive december 2024.

Samordnarnas (Harvest & Lunars) kommentarer: MiCA-förordningen och kryptotillgångar innebär stora möjligheter för FinTech-sektorn men också regulatoriska risker man behöver ha kännedom om. Vi anser därför att en diskussion om hur man kan förhålla sig till MiCA är välkommen

Dela detta evenemang

bottom of page