top of page

Ökat fokus på innovation i Finansinspektionens nya regleringsbrev

Analys av Görel Wästerlid- Näringspolitisk sakkunnig på SweFinTech


Två dagar innan julafton skickade Finansdepartementet in det nya regleringsbrevet till Finansinspektionen. Med en ny regering på plats är det föga förvånande att myndigheten fått andra prioriteringar än under 2022. Tre punkter i regleringsbrevet är extra intressanta för fintechbranschen.Punkt 1: Finansinspektionen ska stärka analysförmågan av innovationer och den digitala utvecklingen på den finansiella marknaden och därtill kopplade risker.


Att myndigheten borde ha ett ökat fokus på innovation är något som SweFinTech länge drivit och föreningen är positiv till att denna formulering tillkommit i regleringsbrevet. Många aktörer som står under Finansinspektionens tillsyn påverkas av regleringar med tydliga syften att främja innovation. Att Finansinspektionen får ett mandat att öka analysförmågan kring innovation på finansmarknaden är därför rimligt för att fullt ut kunna se de önskvärda effekterna av regelverken. Det är dock viktigt att analysen även tar in möjligheter och inte endast fokuserar på eventuella risker med nya affärsmodeller. SweFinTech hoppas att detta leder till en ökad förståelse för fintechbranschen hos beslutsfattare och att det på sikt kan skapa möjlighet att införa en s.k. regulatorisk sandlåda.

Punkt 2: Innovationscentret ska utvärderas


2018 introducerade Finansinspektionen ett nytt innovationscenter. Nu ska Finansinspektionen återrapportera till regeringen hur medlen för centret använts samt hur centret har använts för att uppnå det nya målet kring ökad analys av innovation och digitalisering på finansmarknaden. Förhoppningsvis leder detta till att Innovationscentret uppnår sitt fulla potential och effektivt bidrar till att främja innovation på den svenska finansmarknaden.

Punkt 3: Myndigheten ska kartlägga användningen av öppna finansiella tjänster i Sverige


Under 2023 kommer EU-kommissionen att släppa ett lagstiftningspaket för deras förslag på ett Open Finance-regelverk. Syftet är att förenkla delningen av data inom finansmarknaden, vilket ska främja innovation. Då förslaget kommer presenteras i Q2, mot slutet av Sveriges ordförandeskap, har Finansinspektionen fått i uppdrag att undersöka hur öppna finansiella tjänster används i Sverige samt dess möjligheter och risker. Vi vet ännu inte hur EU-förslaget kommer att utformas eller vilka finansiella tjänster som kommer att vara inkluderade i det. Att regeringen agerar proaktivt för att förstå i vilken utsträckning öppna finansiella tjänster används inom Sverige idag kan förhoppningsvis leda till att Sverige är bättre förberett att utnyttja möjligheterna med EU-förslaget när det väl är på plats.


Att Finansinspektionen har fått ett ökat fokus på innovation är efterlängtat. SweFinTech kommer noga att följa hur det nya målet implementeras under året!


Läs hela regleringsbrevet här!

100 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page