Detta hände på senaste mötet med betalningsrådet

SweFinTech är en av medlemmarna i betalningsrådet som är ett initiativ av riksbanken för att samla olika aktörer och myndigheter som är involverade på betalningsmarknaden. Syftet är att främja funktionen hos den svenska marknaden för betaltjänster. Betalningsrådet är ett samråds- och dialogforum kring den svenska marknaden för betaltjänster. Senaste mötet var den fjärde oktober, läs mer om vad som beslutades då här: https://www.swefintech.se/publications

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den 23 februari samlas branschen för det årliga årsmötet. På årsmötet ska styrelse och verksamhet för kommande år beslutas. En valberedning bestående av Pär Roosvall och Heidi Wik har arbetat de senas