top of page

Erika Eliasson Ekberger ställer inte upp för omval som ordförande för SweFinTech

I februari 2020 valdes Erika som då var vice VD för Lendify till ordförande för svenska fintechföreningen. Hon har suttit i styrelsen sedan 2019 och har varit aktiv inom fintechbranschen sedan 2015 efter en lång bakgrund inom traditionell finansbransch. Sedan 2020 har SweFinTech vuxit från 58 medlemmar till 87 medlemsföretag, kansliet har vuxit från en generalsekreterare till tre anställda och SweFinTech är en självklar samtalspartner för såväl regering som myndigheter. Under 2022 blev SweFinTech medlemmar i den europeiska fintechföreningen EDFA - European Digital Finance Association, därav sitter SweFinTech med i dess styrels och driver fintechfrågorna på EU-nivå mot de europeiska institutioner. Erika har arbetat strategiskt och operativt för att lyfta fram branschens utmaningar och riva de murar som står i vägen för fintechbranschens möjligheter att växa. Erika har varit ledamot i riksbankens betalningsråd och representerat föreningen i flertalet dialogforum. I november 2022 arrangerade föreningen för första gången Fintechdagen 2022 som blev ett av de större fintech-evenemangen i Stockholm och en sådan succé att den kommer få en uppföljning under 2023. Erika har varit föreningens tredje ordförande efter Lena Apler och Elisabeth Thand Ringqvist men nu går hon vidare mot nya utmaningar då hon precis startat egen verksamhet inom IR och kommer även på olika sätt finnas kvar i fintechbranschen framöver. På årsmötet kommer en ny ordförande att väljas av föreningens medlemmar och valberedningen kommer att lägga fram sitt förslag kommande vecka.


Bild på styrelsen från Fintechdagen 2022. Från vänster: Johanna Bäck, Alexander Hirsch, Louise Wendel, Mats Persson Bergius, Erika Eliasson Ekberger, Louise Grabo (generalsekreterare), Markus Mild. Saknas på bild gör Eleonora Pavliouk, Jesper Eriksson och Ludwig Pettersson.

156 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page