top of page

EU-kommissionen har presenterat ramverk för öppna finansiella tjänster, PSD3 och Digital Euro


Den 28 juni presenterade EU-kommissionen sitt lagförslagspaket "Financial Data Access and Payments Package" som inkluderar ett uppdaterat betaltjänstdirektiv (PSD3), en ny betaltjänstreglering (PSR), ett förslag för utökad datadelning för finansiella tjänster utöver betaltjänster (FIDA). Samma dag släppte de även ett förslag på en Digital Euro.


Det händer helt klart mycket inom EU på finansområdet och de nya förslagen har möjlighet att ta Europas finansmarknad in i en ny era där konsumenter har mer makt över sin data och får tillgång till personifierade tjänster. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att skapa mer konkurrens och innovation på finansmarknaden, vi på SweFinTech kommer att läsa oss in och följa den fortsatta lagstiftningsprocessen på EU-nivå och verka för att det slutliga förslaget når sin fulla potential.

249 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page