top of page

Förslag om ett skuld- och kreditregister från överskuldsättningsutredningen

Den 3 juli presenterade utredare Kathrin Flossing den statliga utredningen om överskuldsättning sitt slutbetänkande "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" till civilminister Erik Slottner. Skulderna hos Kronofogdemyndigheten fortsätter att växa snabbt. På tio år har skuldberget vuxit med cirka 34 miljarder kronor. De sammanlagda skulderna hos Kronofogdemyndigheten är nu uppe i 101 miljarder kronor. Sedan förra året har skulderna ökat med drygt sju miljarder, vilket är närmare 20 miljoner kronor om dagen.


Utredningen har haft i uppgift att se över konsumentskyddet på konsumentkreditmarknaden med anledning av detta. Utredningen som nu presenterar sitt betänkande föreslår ett antal förslag som stärker skyddet för konsumenterna. Utredningen föreslår bland annat ett system för skuld- och kreditregister, sänkt och breddat ränte- och kostnadstak, samt att huvudregeln för avräkningsordningen ändras vid avbetalning av skulder hos Kronofogdemyndigheten.


Utredningens förslag om Skri-register (skuld- och kreditregister) utgår ifrån att det ska hanteras av privata aktörer (kreditupplysningsföretag) men som står under tillsyn hos Integritetsmyndigheten. Företag som har kundinformation som berörs av Skri ska rapportera in dessa till registret. Förhoppningen med Skri är att långivare ska få en mer heltäckande bild av konsumentens tillgångar och skulder för att undvika att ge krediter till konsumenter som inte har möjlighet att ta dem.


Utredningen ska ut på remiss för att sedan ska regeringen gå fram med ett lagförslag. SweFinTech kommer att fortsätta arbetet framåt.168 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page