top of page

Första mötet med betalningsutredningens kansli och sakkunniga

Under torsdagen den 10/6 hölls det första mötet med betalningsutredningens kansli och dess sakkunniga. De sakkunniga består av experter från myndigheter och näringslivet där bl.a. Louise Grabo deltar för SweFinTechs räkning. En särskild utredare i form av Anna Kinberg Batra ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. Det ska göras mot bakgrund av en genomgripande och bred analys av hur rollen har sett ut historiskt och hur den ser ut i dag. Detta med anledning av den digitala utveckling vi sett, hur nya betalningsätt har etablerats och kontantanvändningen har kraftigt minskat. Utredaren ska bl.a. kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut idag, kartlägga rollfördelningen mellan privata aktörer och staten, ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala centralbankspengar m.m. Det är en bred utredning som kommer diskutera betalningsmarknaden ur många olika perspektiv och vid första mötet lades grunden för det kommande arbete. För SweFinTech är viktiga ingångsvärden innovation och konkurrensneutralitet på betalningsmarknaden men även tillgången till den finansiella infrastrukturen. Detta kan bl.a. gälla tillgången till företagskonto som föreningen idag ser som ett problem för många fintech-bolag. Betalningsutredningen ska presentera sitt resultat i slutet av 2022. Under våren har kansliet träffat olika aktörer, arbetat för att kartlägga betalningsmarknaden och byggt grunden för utredningarbetet. Under hösten kommer fördjupningar i olika ämnen ske med hjälp av de sakkunniga. SweFinTech ska inför dessa möten se till att förankra och ge möjlighet för medlemsbolagen att komma med inspel inför de olika träffarna. Formen för detta kommer förtydligas när mer info om höstens möten och teman klargörs.


83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page