top of page

FCG bjuder in till webinariumet: Att ansöka om tillstånd hos FinansinspektionenAtt ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för en ny verksamhet kan många gånger vara utmanande. Det är därför viktigt att förbereda sig noga samt förstå hur processen går till. Kravbild och förväntningarna från Finansinspektionen varierar mycket beroende på vilken tillståndskategori ansökan avser samt den verksamhet som ska bedrivas. Det kan därför vara utmanande att identifiera och avgöra vilken nivå ansökan behöver ha för att skapa förutsättningar för att den ska kunna godkännas. På webinariumet kommer Anna Gårdö, Director FCG Advisory, gå igenom viktiga delar i ansökansprocessen och ge tips på hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar för att lyckas med din ansökan. Efteråt kommer du veta mer om:

  • Hur du gör för att utreda om du behöver söka tillstånd och vilket/vilka tillstånd du behöver

  • Vilka steg som en ansökansprocess innehåller

  • Vilka de centrala områdena i en tillståndsansökan är

  • Vilka områden och aktiviteter som är extra viktiga för dig att ha koll på

  • Hur man kan bedöma på vilken ”nivå” en tillståndsansökan måste ligga

  • Vad en ansökan, och att bedriva tillståndspliktig verksamhet, kan kosta

  • Hur snabbt du kan komma igång med verksamheten

  • Vad som händer efter att du fått ditt tillstånd

  • FCGs experters bästa tips för hur du ska lyckas

När? Tisdag 18 maj kl. 9.00

Anmäl dig här.

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page