FI:s syn på frågor om det andra betaltjänstdirektivet från branschmöte

Den 18 juni 2018 höll FI ett samtal med inbjudna företag och branschföreningar om det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2). Syftet med samtalet var att identifiera frågor och potentiella hinder som de olika aktörerna på finansmarknaden upplever till följd av det nya betaltjänstregelverket, men även att diskutera vilka konsekvenser som utmaningarna kan medföra och branschens förslag på lösningar.

SweFinTech och fler medlemsföretag deltog under mötet.

Läs hela promemorian från FI här: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2018/fis-syn-pa-fragor-om-det-andra-betaltjanstdirektivet-fran-branschmote/

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den 23 februari samlas branschen för det årliga årsmötet. På årsmötet ska styrelse och verksamhet för kommande år beslutas. En valberedning bestående av Pär Roosvall och Heidi Wik har arbetat de senas