top of page

Finansutskottet har gjort en översikt av fintech och cyberhot - Vad kom de fram till?

Idag har riksdagen på initiativ av finansutskottet arrangerat en öppen utfrågning på temat fintech och cyberhot – hur påverkas den finansiella stabiliteten?  Finansutskottet presenterade även deras forskningsöversikt på området. "Fintech tros bland annat kunna leda till ökat risktagande, större svängningar och försvårad tillsyn. Fintech skulle samtidigt kunna påverka stabiliteten positivt, till exempel genom att ny teknik leder till effektiviseringar och ökad konkurrens. Det ger i sin tur bättre finansiella tjänster. Ett annat exempel är att den nya tekniken kan användas för att automatisera och påskynda företagens rapportering och myndigheternas tillsyn, vilket är gynnsamt för stabiliteten." - skriver man i forskningsöversikten. Erik Thedéen - Finansinspektionen, Hans Lindblad - Riksgälden och Stefan Yngves - Riksbanken var inbjudna som talare för att ge syn syn på ämnena för att sedan ha en öppen frågestund i Riksdagen. Se hela seminariet i efterhand här: https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-fintech-cyberhot-och_H7C220200128ou1

32 visningar0 kommentarer
bottom of page