top of page

Fintech-enkäten är ute!Enkäten som ligger till grund för SweFinTechs kommande fintech-rapport är utskickad! Mejlet innehåller information om den enkät som vi just nu genomför bland alla våra medlemsföretag och som kommer ligga till grund för en rapport om den Svenska fintech-branschen och dess utmaningar. Vi vill gärna att ni som företag svarar på enkäten.

Enkätens syfte är att beskriva den svenska fintech-branschen, samt konkretisera vad branschen ser som hinder och problem som politiker borde prioritera.

Enkäten består av 6 delar; bakgrund, företagets finansiering, team och tillgång på kompetens, lagstiftning och regleringar, företagets expansion samt ekosystem. Vi uppmanar alla våra medlemsföretag att ta sig tid att svara på enkäten för att vi ska kunna få så bra underlag som möjligt till rapporten. Har du några frågor eller inte fått mejlet med information? Kontakta vår researcher och rapportskrivare John Norell: john.norell@swefintech.se

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page