top of page

"Fintech-rapport 2020 - utmaningar och möjligheter för en ny bransch"

Under hösten 2019 har SweFinTech undersökt föreningens medlemsföretag genom enkäter och intervjuer för att få en större förståelse för branschen och för vilka utmaningar de olika bolagen står inför. Resultaten ledde fram till Fintech-rapporten 2020 vars syfte är att öka kunskapen och förståelsen för branschen bland makthavare och politiker samt att ge konkreta policyförslag som kan skapa förändring.

I rapporten lyfter vi fram tre områden där politiken behöver göra mer för att det ska skapas mer innovation i finansbranschen och för att svenska fintech-företag ska kunna fortsätta växa. Vi kallar dessa områden för kompetensförsörjning, global konkurrenskraft och samarbete och förståelse. Dessa delar är nycklarna för att stärka förutsättningarna för svenska fintech-företag.

Kompetensförsörjning 96 procent av våra medlemsbolag behöver rekrytera personal under 2020, men det kan vara en prövning att hitta rätt typ kompetens – främst utvecklare. Global konkurrenskraft Fintech är en tech-driven och internationell bransch där konkurrenterna många gånger finns globalt. Svensk lagstiftning behöver möjliggöra för svenska bolag att vara konkurrenskraftiga internationellt genom att se över systemet för personaloptioner för att dessa ska bli mer förmånliga. Samarbete och förståelse Fintech-branschen består av många bolag som tagit fram nya innovationer och affärsmodeller. Vi ser ett ökat behov av kunskap om dessa och mer samarbete myndigheter emellan, men också mellan privat och offentlig sektor. Läs hela rapporten här: https://www.swefintech.se/fintech-report-2020

171 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page