top of page

Fintech står starkt trots krisen visar ny rapport av SweFinTech

Swedish Fintech Association, SweFinTech, har följt utvecklingen i fintech-branschen de senaste åren men de senaste månadernas turbulens har varit speciell för branschen. Därför frågade vi våra medlemsföretag under maj månad hur de upplever krisen kopplat till corona-pandemin.

93 procent av fintech-bolagen som svarade på enkäten har påverkats av coronakrisen. Men det är långtifrån alla som påverkats negativt av krisen utan snarare många som upplever en större efterfrågan av digitala produkter och tjänster som många fintech-bolag erbjuder. Krisen har även tvingat fram förändringar internt i bolagen, nya arbetssätt och starkare gemenskap vittnar flera bolag om. Coronakrisen har gjort att digitaliseringen snabbats på i många branscher. För en bransch som finanssektorn har fintech det senaste decenniet drivit på för digitalisering och innovationskraft. 63 procent av de svarande bolagen upplever positiva effekter av coronakrisen. Två skäl till det som framhålls är det ökade intresset av fintech-bolagens tjänster, vilket kan bero på större intresse av privatekonomi bland konsumenter, och den ökade digitalisering både hos privatpersoner och företag. 

Potentiell utmaning för bolagen i tidigt skede

Mycket tyder på att bolag i ett tidigt skede har upplevt svårigheter med att få in kapital. Flera bolag vittnar om att investerare har tagit ett kliv tillbaka och avvaktar i ett osäkert ekonomiskt läge, vilket drabbar bolag som är i ett läge för kapitalanskaffning.   

SweFinTech har tidigare i krisen varnat för att de stödåtgärder regeringen utlyst inte nått ut till startup-sektorn. Exempelvis har reglerna för permitteringar varit snåriga och främst anpassade för traditionella affärsmodeller. Inom fintech har 72 procent av bolagen inte använt sig av permitteringsstödet av olika skäl.


Få bolag har tagit del av de statligt subventionerade lån som garanterats av Riksbanken. Detsamma gäller de "brygglån" som Almi invest presenterade under april-månad för att hjälpa startups ur krisen. De stödåtgärder som främst använts av branschen är möjligheten till sänkta arbetsgivaravgifter och anstånd att betala skatt.


Det blir allt mer tydligt att fintech-branschen är en viktig del av finansbranschen. Digitaliseringen av finansbranschen har med krisen snabbats på mer än tidigare och värdet av digitala tjänster och produkter inom sektorn blir tydligare än någonsin. Läs mer och hitta en sammanställning av enkäten här: https://www.swefintech.se/information-due-to-corona-virus

84 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page