top of page

Fintechrapporten 2023: Lönsamhetskraven ökar, men framtidstron består

Den 15 februari lanseras den fjärde upplagan av SweFinTechs fintechrapport på Sthlm FinTech Week.

I rapporten kan det konstateras att det förändrade makroekonomiska läget påverkar branschen. Lönsamhetskraven har ökat och bolagen har märkt av en ökad försiktighet hos investerare under 2022.


Andelen bolag som tog in kapital 2022 minskade något från tidigare år och landade på strax under hälften av bolagen. 56 procent av bolagen upplever att det blivit svårare att ta in kapital under 2022. Överlevnadstiden bland bolag som inte får in kapital under 2023 varierar mellan sex månader till tre år. SweFinTech spår att en kärvare ekonomi kan leda till att färre nya fintechbolag startas vilket betyder att nästa generations fintechbolag uteblir och innovationskraften avstannar. Trots dessa varningstecken råder det en stor framtidstro bland bolagen då 88 procent förväntar sig ökad tillväxt under 2023.Förståelsen för branschen bland beslutsfattare har försämrats under 2022, då två av tre bolag tycker förståelsen är låg, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med föregående år och ett trendbrott från tidigare års positiva trend. Samtidigt upplevs regelefterlevnadsarbetet mer betungande än tidigare vilket belyser vikten av dialog mellan beslutsfattare, myndigheter och branschen när nya regelverk implementeras. SweFinTech vill även se en regulatorisk sandlåda hos Finansinspektionen för att främja innovation inom det finansiella systemet samt förbättra förståelsen kring under vilket eller vilka regelverk olika affärsmodeller bör ligga.


Tillgången till den finansiella infrastrukturen är fortfarande bristfällig vilket skapar ojämlik konkurrens på den finansiella marknaden. 18 procent av bolagen har haft svårighet att få tillgång till ett bankkonto eller nya tjänster hos sin bank, främst betalningsinstitut. Både inom realtidsbetalningar och bolån råder det fortfarande koncentration på marknaden och här behövs politiska reformer för att skapa en jämn spelplan.


Läs hela rapporten här!

62 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page