top of page

Ge inspel på remiss: ändringar i föreskrifter om åtgärder emot penningtvätt och terrorfinansiering

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Ändringarna innebär bland annat att ett företag ska göra samma identitetskontroll av en verklig huvudman som av en person som ska anses vara en verklig huvudman. Andra ändringar gäller skydd för anställda och företrädare, kontroll av fysisk persons identitet på distans och bevarande av handlingar och uppgifter. Slutligen föreslår FI vissa redaktionella ändringar.

Läs remissen här: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2019/forslag-pa-andrade-foreskrifter-om-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/

SweFinTech har getts möjlighet svara på remissen och vill ha våra medlemsbolags input.  Mejla SweFinTechs Generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 1a november med dina inspel och dessa kommer tas med i övervägandet om SweFinTech remissvar som styrelsen beslutar om. 

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page