top of page

Ge inspel på SOU om ny mervärdesskattelag

Finansdepartementet har under det senaste året utrett möjligheten för en ny mervärdesskattelag. Förslaget  har nu gått ut som en SOU - statens offentliga utredning till en rad olika remissinstanser. Utredningens har haft i uppdrag att genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdes-skattelag. Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskatte-lagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad.

Utredningen föreslår bl.a. en ny mervärdesskattelag, förkortad NML. För att NML ska få en tydligare struktur och blir mer överskådlig och användarvänlig, föreslår utredningen bl.a. att lagen delas upp i 24 kapitel som i huvudsak är disponerade i samma ordning som mervärdesskattedirektivets avdelningar och kapitel. SweFinTech har givits möjlighet att svara på remissen och vill nu ha medlemsbolagens inspel för ett eventuellt remissvar.  Har ditt bolag inspel? Kontakta generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) för dina inspel senast den 15:e november.  SOU:n hittar ni här

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page