top of page

Kommande remiss: Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 31 maj överlämnade utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Framför allt har utredningen sett över olika former av informationsdelning mellan både myndigheter och privata aktörer samt analyserat den svenska tillsynsstrukturen på området, inklusive förutsättningarna för Finansinspektionens tillsyn.

Finansdepartementet har skickat ut en remiss av betänkandet där SweFinTech välkomnar sina medlemmar att komma med inspel. Maila louise.grabo@swefintech.se med dina inspel senast den 2 september 2021.

För mer info om betänkandet, klicka här.18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page