top of page

Konsumentverket granskar kontaktinformation på bolagens webbplatser


Konsumentverket kommer vid månadsskiftet september/oktober att genomföra en granskning av information på företags webbplatser.


Granskningen kommer omfatta nedanstående punkter:

  • Vilka kontaktuppgifter som finns och vart de är placerade.

  • Var information finns om hur reklamation kan göras och om informationen är tydlig.

  • I de fall kontaktformulär och/eller chatt erbjuds; om det framgår huruvida kontaktformulär respektive chatt går att bevissäkra.

Bakgrunden till granskningen är den utredning som Konsumentverket genomförde under våren där myndigheten uppmärksammade att information kunde förbättras. Materialet från utredningen finns att ta del av här!


Av utredningen framgår följande:

  • Företag ska informera om telefonnummer och e-postadress under en tydlig rubrik på sin webbplats. Rubriken bör ha benämningen ”kontakta oss” eller liknande.

  • Företag ska ha tydlig information om hur konsumenter kan reklamera.

  • Företag som erbjuder kontaktformulär eller chatt ska informera om konsumenterna kan spara kommunikationen och hur de i så fall ska göra.

I de fall Konsumentverket anser det befogat kommer tillsynsärenden att inledas mot näringsidkare.


42 visningar0 kommentarer
bottom of page