top of page

Konsumentverket har släppt PM om deras granskning av kreditförmedlares telefonförsäljning


Konsumentverket har färdigställts sin granskning av telefonförsäljning av konsumentkrediter, som startades efter att ett antal anmälningar kommit in om att telefonförsäljare från vissa konsumentkreditbolag varit påträngande. Syftet med granskningen har därför varit att säkerställa att kreditförmedlarna följer gällande regler för marknadsföring av krediter.


Konsumentverket hittade ett flertal brister, bland annat rörande bristande måttfullhet, brott mot skriftlighetskravet och användning av skrämselmetoder.


59 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

תגובות


bottom of page