top of page

Konsumentverkets granskning av kryptotillgångar


Konsumentverket har granskat marknadsföring och avtalsvillkor hos svenska kryptotillgångsförmedlare då det går att se en ökande trend av bedrägerier gällande kryptohandel.


Granskningen består av två delar:


Den första delen syftar till att ge en generell överblick över kryptotillgångar som fenomen och kryptomarknaden i stort, inklusive den kritik som framförs, bland annat gällande den stora mängd bedrägerier som dagligen drabbar konsumenter.


Den andra delen har som målsättning att kartlägga den svenska kryptomarknaden - vilka aktörer som är aktiva, hur de marknadsför sig och hur deras avtalsvillkor är utformade.


Läs hela granskningen här:


Tematisk granskning kryptotillgångar
.pdf
Ladda ner PDF • 193KB

38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page