top of page

Kontanterna ska inte räddas på bekostnad av digitaliseringenSweFinTech ger en replik till utredare Anna Kinberg Batras debattartikel i DN om den offentliga utredningen"Staten och Betalningarna".


I utredningen om staten och betalningarna, som Anna Kinberg Batra på fredagen lämnade över till regeringen, presenteras ett antal förslag på hur den svenska betalningsmarknaden kan förbättras och stärkas. Kinberg Batra säger att tillgången till kontanter är central och att den bör öka i Sverige.


I dag sker dock nästan alla betalningar i Sverige digitalt och vi har en befolkning som snabbt tar till sig nya digitala tjänster att använda i vardagen. Kontanter fyller fortsatt ett viktigt behov i samhället, men ett robust betalsystem nås snarare genom en diversifierad betalningsmarknad med ett flertal möjliga betalningsalternativ. Att försöka backa bandet och massivt öka andelen kontanta betalningar kan få den oönskade effekten att digitaliseringen tar ett steg tillbaka. Säkrandet av kontanter som betalmetod i Sverige får inte ske på bekostnad av den digitala utvecklingen och möjligheten att fortsätta att utveckla säkra och smidiga digitala betalningslösningar framöver.


I stället för att ensidigt fokusera på kontanter behövs nya innovativa betaltjänster som kan möta morgondagens samhällsutmaningar. För att uppnå detta behövs mer konkurrens på betalningsmarknaden. Utredningen lyfter exempelvis att storbankerna skapat sin egen infrastruktur med bland annat bank-id och Swish, vilket stänger ute både andra aktörer och vissa konsumenter från marknaden.


I realiteten gör det att Sverige endast har ett system för realtidsbetalningar, vilket gör oss sårbara i tider av krig och kris. Vi välkomnar därför att utredningen föreslår att regeringen ger en myndighet i uppdrag att göra en fördjupad analys av konkurrensen på betalningsmarknaden. Det skulle i sin tur leda till fler innovativa och tillgängliga betaltjänster, som ger till en samhällssäker och diversifierad betalningsmarknad.


Anna Kinberg Batra skriver i debattartikeln att fler måste få tillgång till digitala betalningar och föreslår stärkt rätt till konton för privatpersoner. Detta är positivt men borde även utvidgas till juridiska personer. I dag begränsas tillgången till företagskonton av kreditinstituten, vilket i princip innebär näringsförbud för de berörda bolagen.


Detta är ett välkänt problem för fintechbolagen, där knappt 20 procent upplever att det är svårt att få tillgång till bankkonton. Det gäller inte bara fintechbolag, utan även många andra branscher och civilsamhället drabbas hårt. Därför borde en relevant myndighet ges i uppgift att kartlägga problematiken med tillgången till bankkonto även för företag och ideella organisationer, samt ge vägledning till kreditinstitut för att undvika godtyckliga utestängningar av vissa branscher.


Kontanter fyller i dagsläget en funktion men vi får inte glömma bort att digitala betalningar kommer att dominera i framtiden. Därför är det viktigt att strukturella hinder undanröjs så att digitala betallösningar kan nå sin fulla potential.
55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page