top of page

Ny pelare-2 vägledning gäller från den 31 maj

Uppdaterat: 1 juni 2023


Finansinspektionen skickade under april månad ut en remiss rörande en uppdaterad ansats för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen för svenska banker. Efter att ha tagit del av branschens remissvar börjar den nya vägledningen gälla från och med idag, den 31 maj. Den uppdaterade metoden innehåller bland annat en övre gräns för hur mycket utfallet från det känslighetsbaserade stresstestet kan bidra till den slutliga vägledningen samt nya intervall. De har även publicerat kalibreringarna som ligger till grund för bedömningarna, vilket är positivt.


SweFinTech lämnade in ett remissvar angående den nya ansatsen. Kort sammanfattat skrev föreningen att det skett vissa förbättringar som SweFinTech välkomnar men önskade att det gjorts vissa förtydliganden kring hur FI ska göra anpassningar för bolag med snabbrörliga och dynamiska balansräkningar.


I det slutliga underlaget för bedömningsmetoden besvarar Finansinspektionen flera av SweFinTechs, och även andra föreningars, kommentarer i remissvaren. De kommenterar bland annat SweFinTechs önskan att pelare-2 vägledningen tar i beaktande olika typer av affärsmodeller, en institutionsspecifik bedömning. Finansinspektionen menar att detta görs, i en slutlig samlad bild, men att en institutionsspecifik bedömning inte krävs i varje steg i bedömningsprocessen.

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page