top of page

Nytt lagförslag om realtidsbetalningar kommer underlätta för fintechs

Analys av Jens Olsson - Senior Advisor på SweFinTech

Nyligen publicerade Europeiska Kommissionen ett nytt lagförslag angående realtidsbetalningar(COM(2022) 546). Förslaget följer efter en rad marknadskonsultationer som avslutades under 2021. Det nya förslaget är en viktig del i EU’s strategi för massbetalningar och stödjer innovation och konkurrens inom betalmarknaden. Det syftar till att öka nyttjandet av realtidsbetalningar genom att minimera avgifter, öka förtroendet hos betalare samt minska friktionen under behandlingen av betalningen. Lagförslaget förväntas underlätta för fintechs och framför allt för leverantörer av betalningsinitieringstjänster enl. PSD2, s.k. PISP:er. PISP:er förlitar sig i hög utsträckning på att betalningar kan genomföras friktionsfritt, snabbt och utan ytterligare avgifter i jämförelse med andra betalmetoder som är aktuella för betalaren.


Realtidsbetalningar frigör pengar som annars är låsta i det finansiella systemet (i den s.k. ’payment float’). Under en given dag finns ungefär 200 miljarder Euro som är låsta i det finansiella systemet och som skulle kunna användas för konsumtion eller investeringar i ett tidigare skede.


I nuläget så används realtidsbetalningar i begränsad omfattning. Senaste siffrorna från European Payments Council visar på att realtidsbetalningar (SEPA CT Instant) endast står för ca 13% av den totala volymen[1]. Den begränsade användningen är bland annat på grund av ytterligare avgifter för att initiera en realtidsbetalning i jämförelse med en icke-realtidsbetalning. Den ytterligare avgiften belastas i regel på avsändarsidan (i förekommande fall även mottagarsidan) vilket försvårar för fintechs att konkurrera med andra betalmetoder. Detta på grund av att ex. konsumenten som ska betala för en vara eller tjänst hos en e-handlare belastas ytterligare genom att välja denna betalmetod. De ytterligare avgifterna som existerar varierar kraftigt inom SEPA; alltifrån ca 30 Eurocents till flera Euro beroende på land och bank. För en konsument som ska handla en vara för ex. 20 Euro och därtill behöver betala en avgift för betalningen på ett par Euro leder naturligtvis till att konsumenten väljer en annan betalmetod.


I korthet innebär förslaget att:

  • Banker (betaltjänstleverantörer med visa undantag) måste tillhandahålla realtidsbetalningar (SEPA Credit Transfer Instant) om de tillhandahåller icke-realtidsbetalningar (SEPA Credit Transfer).

  • Betaltjänstleverantörer får inte ta ut ytterligare avgifter för realtidsbetalningar i jämförelse med icke-realtidsbetalningar.

  • Det införs krav på att verifiera att kontonummer (IBAN) och namn på mottagaren överensstämmer med det som betalaren angett. Detta för att minska vissa typer av bedrägerier och därmed öka förtroendet för realtidsbetalningar.

  • Betaltjänstleverantörer ska åtminstone dagligen kontrollera sina kunder mot EU:s sanktionslistor istället för att screena samtliga transaktioner en efter en när dem behandlas. Detta för att minska friktionen i bearbetningen av realtidsbetalningar som är tidskritiska.


Lagförslaget implementeras genom tillägg till SEPA-förordningen från 2012 och innehåller följande tidslinjer gällande kraven efter att lagförslaget träder i kraft;


  • Inom 6 månader ska betaltjänstleverantörer i euroområdet kunna ta emot realtidsbetalningar i Euro

  • Inom 6 månader ska ytterligare avgifter för realtidsbetalningar tas bort

  • Inom 12 månader ska betaltjänstleverantörer i euroområdet kunna skicka realtidsbetalningar i Euro

  • Inom 30 månader ska betaltjänstleverantörer utanför euroområdet men inom SEPA kunna ta emot realtidsbetalningar i Euro

  • Inom 36 månader ska betaltjänstleverantörer utanför euroområdet men inom SEPA kunna skicka realtidsbetalningar i Euro


318 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page