top of page

Nytt utlåtande från Riksbanken om nya utmanare på bolånemarknaden

I en ekonomisk kommentar från Riksbanken den 15e januari ger Riksbankens sin syn på det nya landskapet på bolånemarknaden, i den ekonomiska kommentaren som är döpt till "Nya utmanare på bolånemarknaden - ökad konkurrens och möjlig räntepress".


"Det senaste året har bostadskreditinstitutens utlåning ökat stabilt trots att det endast är ett fåtal av dem som ger ut bostadslån. I dagsläget påverkar deras utlåning inte den totala utlåningen till hushållen i någon större utsträckning och det är svårt att förutspå hur bostadskreditinstituten kommer att påverka den svenska bolånemarknaden och hushållen framöver. Men om deras lånevolymer fortsätter att öka kan de framöver komma att påverka i större utsträckning. Förmodligen påverkar de redan nu genom att öka konkurrensen och pressa ned räntorna." Läs hela utlåtandet här: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2020/nya-utmanare-pa-bolanemarknaden/

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page