top of page

Rapportsläpp och paneldiskussion i Riksdagen

Igår den 12/3 samlades ett 20-tal personer i Riksdagen för att delta på seminariet om "Fintech-rapporten 2020". Seminariet arrangerades av Swedish Fintech Association och inbjudna var Riksdagspolitiker, tjänstemän på myndigheter och personer från olika fintech-företag. Ordförande Erika Eliasson och Generalsekreterare Louise Grabo hälsade välkomna och började med att presentera rapporten genom att beskriva de utmaningar och möjligheter som branschen står inför, och viktigaste av allt - vad kan lagstiftare och reglerare förbättra? Därefter gick det över i en paneldiskussion med Daniel Nordholm - VD på Bambora, Niklas Arvidsson - forskade på KTH, Joar Forssell - skattepolitisk talesperson för Liberalerna och Niels Paarup- Petersen - ansvarig för digitaliseringsfrågor för Centerpartiet. Daniel Nordholm gav sitt perspektiv på vad han som VD för ett Fintech-bolag möter för utmaningar i sin vardag och nämnde kompetensförsörjningen, global expansion utanför Europa och risken för "cyber-crimes". Han uppmuntrade politikerna att se över möjligheterna att inför utbildningar på masternivå inom fintech eller payments för att kunna tillgodose efterfrågan hos bolagen och att han gärna ser en bredare dialog mellan reglerare och företagare - exempelvis genom workshops för att reglerare ska få en ökad förståelse för fintech-bolag med nya affärsmodeller. Niklas som är professor på KTH och länge forskat på hur digitaliseringen av finansiella tjänster påverkar kontantanvändningen gav sina perspektiv på rapporten. Han menade att vi står inför eller är mitt i ett paradigmskifte och jämförde situationen med i mitten av 1800-talet då den första aktiebolagslagen kom och vad den betydde av framväxten av svenska industriföretag i början av 1900-talet. Han menade att digitaliseringen av finanssektorn och andra sektorer går snabbare än vad lagstiftningen gör och det sätter käppar i hjulet för fortsatt innovation och utveckling. Niklas gav som ett exempel att konkurrensverket fortfarande lever kvar i en värld där man skapar konkurrens på en marknad av fysiska produkter men när det istället handlar om data och nya tekniker behöver man som reglerare också tänka på nya sätt. Politikerna i panelen höll med varandra i generella drag. De ville båda minska och förenkla skatter för att fintech-företag ska kunna konkurrera på en internationell marknad, exempelvis genom mer förmånliga och lättförståeliga personaloptioner. Niels lyfte vikten av öppen data även inom finansbranschen för att fler ska kunna innovera och skapa nya tjänster och produkter. För sker det inte i Sverige kommer vi bli omsprungna och det händer någon annanstans. Niels resonerade även att det kan vara aktuellt för Sverige att se över möjligheterna för en regulatorisk sandbox likt den i Storbritannien. SweFinTech tackade deltagare och publik för ett trevligt seminarium. Hela rapporten läser du här: https://www.swefintech.se/fintech-report-2020


36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page