top of page

Regeringens övergripande ståndpunkter på EU-förslag om öppna finansiella tjänster (FiDA)


Innan sommaren ombads SweFinTech skicka in skriftliga synpunkter på EU-kommissionens förslag om öppna finansiella tjänster (FiDA) till regeringen. Nu har regeringen publicerat sina övergripande ståndpunkter på förslaget.


Regeringen välkomnar FiDA på ett övergripande plan då det har potential att främja konkurrens och innovation på finansmarknaden. Samtidigt påpekar regeringen att ramverkets potential endast kommer att nås om konsumenterna känner tillit till systemet. Därför kommer höga krav att ställas på datasäkerhet och skydd av känslig data, samtidigt som konsumentens samtycke säkerställs och att det blir tydligt vilken data som delas och varför för konsumenten. Vidare stödjer regeringen förslaget om att datainnehavare ska erhålla en kompensation för uppbyggnaden av datadelningsinfrastrukturen, samtidigt som de vidhåller att kostnaden inte får bli så hög att den stänger ute mindre aktörer från marknaden.


SweFinTech är glada över att regeringen till stor del håller med SweFinTech om FiDAs potential till innovation. I september kommer SweFinTech att delta på ett samrådsmöte på regeringskansliet tillsammans med övriga intressenter på finansmarknaden. Där kommer vi fortsatt att trycka på fördelarna med förslaget, både för konsumenter och fintechmarknaden, samtidigt som vi kommer att vidhålla att kostanden för att ta del av datan inte får bli för hög.

EU:s ministerråd fortsätter under hösten förhandlingarna för att ta fram en gemensam linje till förslaget samtidigt EU-parlamentet ska börja ta fram sin ståndpunkt under hösten. Frågan är hur långt arbetet hinner komma under hösten och våren innan EU-parlamentsval i juni 2024. SweFinTech följer arbetet noga.

115 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page