top of page

Remiss om utvidgade regler för lättnader i beskattning av personaloptioner

SweFinTech ska svara på remissen från Finansdepartementet gällande promemorian om "utvidgade regler om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall". Då remisstiden är kort och deadline är redan innan jul, tvingas vi arbeta snabbt.


De ändringar som föreslås en utvidgning från de regler regeringen presenterade 2018. I dagsläget är det bara företag under 50 anställda med en nettoomsättning på 80 miljoner som berörs av förslaget medan det nya förslaget innebär att bolag med färre än 150 anställda och en nettoomsättning på 280 miljoner kan ta del av optionsprogrammet. Även styrelseledamöter och suppleanter som inte arbetar i styrelsen kan ta del av optionsprogrammet, vilket de inte kunde göra innan. Detta är de stora dragen men även om vissa mindre ändringar också nämns.


SweFinTech är generellt positiv till förslaget då det kommer nå ut till fler bolag men vill nu veta vad du tycker. Har du några inspel inför SweFinTechs svar, perspektiv som vi bör lyfta fram? Skicka gärna dina kommentarer till louise.grabo@swefintech.se senast den 18e december.

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page