top of page

Remissvar "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls"

SweFinTech hade möjlighet att svara på remissen "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls" från Finansdepartementet. Finansdepartementet föreslår att vissa betaltjänster som innebär att kredit lämnas ska inte få ha möjlighet att förväljas och att det är betaltjänsten som ska stå till svar om så görs. SweFinTech väljer att avstyrka förslaget eftersom vi vill att det ska vara upp till konsumenten och e-handlaren hur de utformar sina kassor. Vi lyfter fram konkurrensneutraliteten och använder det som vår utgångspunkt när betaltjänster ska tillhandahållas. Detta för att värna innovation och uppkomsten av nya betalsätt. Vi anser att staten inte bör förbjuda vissa betalsätt att vara förvalda och vi ställer oss frågande till hur ett sådant förbud ska tillämpas och fungera i realiteten. Hitta hela vårt remissvar här: https://www.regeringen.se/remisser/2019/06/remiss-av-promemorian-starkt-konsumentskydd-nar-betaltjanster-tillhandahalls/

24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page