top of page

Remissyttrande har lämnats till FinansdepartementetSweFinTech har lämnat ett remissyttrande på "Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter, SOU 2022:25"


Utredningen undersöker hur den svenska lagstiftningen kan ändras för att bemöta förändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv. Ändringarna innebär att en ny dokumentations- och uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer införs. Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket som i sin tur ska överföra dem till ett centralt elektroniskt system inom EU, kallat Cesop. Syftet med ändringarna i EU-direktivet är att bättre förhindra mervärdesskattebedrägerier.

SweFinTech skriver i yttrandet att vi stöder syftet att minska mervärdesskattebedrägerier. SweFinTech uttrycker dock en oro för att förslagen kan komma att slå oproportionerligt hårt mot mindre bolag, då det kommer kräva stora förändringar i IT-strukturer och utökade kompetenskrav hos bolagen. SweFinTech önskar även att utredningen erhållit ett större underlag till kostnadsanalysen för betaltjänstföretagen. Endast 28 berörda betaltjänstföretag svarade. Bland de svarande återfanns främst större banker och tyvärr förlorade kostnadsanalysen helt fintechbolagens syn på kommande kostnader. SweFinTech stöder därför möjligheten att göra en ny bredare utvärdering efter att regelverket införts för att få en bättre överblick kring regelverkets kostnadskonsekvenser för betaltjänstsbolagen.


Läs hela yttrandet här!36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page