top of page

Remissyttrande -utkast till lagrådsremiss - samverkan mot penningtvätt och terrorism

SweFinTech gav under hösten synpunkter på SOU:n "betänkande stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism". I vårt yttrande förordade vi ökad informationsdelning mellan näringsidkare och mellan näringsidkare och brottsförebyggande myndigheter. Det är därför glädjande att man nu föreslår informationsdelning mellan banker och myndigheter (främst Finansinspektionen). Föreningen tycker däremot att det är synd att förslaget begränsar initiativet endast till banker då behovet även finns för fintechbolag och de också är med och arbetar emot finansiell brottslighet. Det är ett steg i rätt riktning men införandet behöver utvärderas efter hand och ha ambitionen att inkludera fler aktörer på den finansiella marknaden på sikt.


Läs hela SweFinTechs yttrande här.

26 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments


As an issue of first significance, be sure that when you purchase a metal figure or metal water fountain for outdoors use be sure you let the workmanship show or association you are purchasing the metal small metal animal sculptures outside structure from realizes that you are using it outside! They can change the model or water fountain or coat it to defend it from the parts.

Like

In this borderless web associated world the data is powerless and it is simple for assailants to gain admittance to or obliterate delicate information of the associations by the techniques for hacking, harm, unapproved iso 14001 lead auditor course access, defacement, psychological warfare which might bring about information misfortune, brand picture disintegration, business disturbance, monetary and usefulness misfortune.

Like
bottom of page