top of page

Remissyttrande -utkast till lagrådsremiss - samverkan mot penningtvätt och terrorism

SweFinTech gav under hösten synpunkter på SOU:n "betänkande stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism". I vårt yttrande förordade vi ökad informationsdelning mellan näringsidkare och mellan näringsidkare och brottsförebyggande myndigheter. Det är därför glädjande att man nu föreslår informationsdelning mellan banker och myndigheter (främst Finansinspektionen). Föreningen tycker däremot att det är synd att förslaget begränsar initiativet endast till banker då behovet även finns för fintechbolag och de också är med och arbetar emot finansiell brottslighet. Det är ett steg i rätt riktning men införandet behöver utvärderas efter hand och ha ambitionen att inkludera fler aktörer på den finansiella marknaden på sikt.


Läs hela SweFinTechs yttrande här.

26 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page