top of page

Rundabordssamtal hos Finansinspektionen om kryptotillgångar

Finansinspektionens innovationscenter arrangerade förra onsdagen ett rundabordssamtal om kryptotillgångar med inbjudna aktörer på marknaden. SweFinTech var en av aktörerna som deltog genom vår nystartade arbetsgrupp för krypto- och blockchain-bolag. På agendan stod EU-kommissionens förslag på ny reglering av kryptotillgångar, hur man tillsammans kan arbeta förebyggande för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism men även hållbarhetsfrågan som är väldigt aktuell inom krypto-branschen just nu. SweFinTechs arbetsgrupp har som målsättning att kunna samla kryptobranschen för att diskutera gemensamma utmaningar och för att föra dialog med relevanta myndigheter och politiker. Gruppen består i dagsläget av en handfull kryptobolag som tillsammans vill skapa en tryggare och bättre kryptomarknad i Sverige. Rundabordssamtalet med Finansinspektionen föll ut väl och SweFinTech ser fram emot att fortsätta en strukturerad dialog även på området kring kryptotillgångar.

40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page