top of page

Rundabordssamtal med Konsumentverket, FI, Kronofogden och branschen om konsumentkrediter

Under gårdagen bjöd Konsumentverket, Finansinspektionen och Kronofogden in till ett öppet webbinar för branschen för att diskutera konsumentkrediter och konsumentskyddet. Över 300 personer lyssnade in på samtalet där de olika aktörerna presenterade sin bild av den problematik som finns kring att skuldsättningen ökar i Sverige.

Det en timmes långa webbinaret följdes av ett rundabordssamtal i en mindre grupp med representanter från myndigheter och branschföreträdare. SweFinTech fanns representerade med Johanna Bäck - styrelseledamot och Louise Grabo - generalsekreterare. Syftet var att diskutera de utmaningar som finns och hur branschen tillsammans med myndigheterna kan försöka hitta lösningar.

Konsumentverket lät meddela att de kommer se över de allmänna råden för konsumentkrediter igen, trots att det gjordes förra året. Detta med syfte att se över skrivningarna om direktmarknadsföring och för att marknaden utvecklas så fort. Alla myndigheter var överens om att en nationellt skuldregister eller liknande vore eftertraktat för att branschaktörerna ska få en överblick av konsumentens eventuella skulder och på så vis hjälpa konsumenten. Det en timmes långa webbinaret följdes av ett rundabordssamtal i en mindre grupp med representanter från myndigheter och branschföreträdare. SweFinTech fanns representerade med Johanna Bäck - styrelseledamot och Louise Grabo - generalsekreterare. Syftet var att diskutera de utmaningar som finns och hur branschen tillsammans med myndigheterna kan försöka hitta lösningar. SweFinTech fick tre minuter till sitt förfogade och förde fram medlemmarnas budskap. Det handlade om vikten av ny teknik i kreditprövningen. När digitaliseringen går snabbt försvinner de fysiska kundmötena och man behöver hitta nya sätt att få relevant information från konsumenten. Genom skrapning av kontoutdrag (genom PSD2) kan man få direkt information i realtid och dessa sätt bör vägas lika högt som information direkt från konsumenten. SweFinTech lyfte även vikten av ett nationellt skuldregister något som skulle hjälpa både branschen och konsumenterna. Dessutom nämndes vikten av dialog mellan myndigheter/beslutsfattare och branschen. Vi var glada att kunna presentera SweFinTechs arbete i den nya arbetsgruppen som samla kreditgivare och förmedlare och diskutera initiativ för att göra branschen bättre. Generaldirektör Cecilia Tisell på Konsumentverket höll de avslutande orden och uppmuntrade till fler branschinitiativ för att förbättra för konsumenter och minska skuldsättningen. Hon nämnde SweFinTechs initiativ som ett gott exempel som fler kan ta efter. Du kan lyssna på den första delen av det inspelade webinaret här.

51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page