top of page

SweFinTechs synpunkter på EU Digital Finance Package

Den 24:e september släppte EU-kommissionen sin Digital Finance Package, ett paket bestående av flera strategier och lagförslag som berör allt inom digitaliseringen av finanssektorn i unionen. Paketet innehöll en strategi för digital finans, en strategi för massbetalningar inom unionen, ett lagförslag om kryptotillgångar, och ett lagförslag om cybersäkerhet och motståndskraft.  SweFinTech gav under sommaren inspel på den konsultation som fanns tillgänglig för alla intresserade och arrangerade ett webbinar om Digital Finans tillsammans med svenska bankföreningen och EU-kommissionen i Sverige.  I samband med att paketet släpptes har Finansdepartementet i Sverige velat ha inspel av branschen inför de förhandlingar som nu tar vid mellan medlemsländerna, Kommissionen och Parlamentet. SweFinTech gav därför sina inspel på strategin i en remiss till Finansdepartementet och kommer bistå departementet med sakkunskap även framåt i processen. 

"SweFinTech välkomnar EU:s initiativ och ambitioner inom Digital Finance. Från högsta nivå genom Kommissionens ordförande utpekas digitalisering och hållbarhetsfrågor som de vikigaste frågor när unionen ska ta sig ur krisen och där inkluderas digitalisering av finanssektorn. Vi är särskilt positiva till de skrivningar i strategin om en översyn av PSD2-regelverket och ser positivt på de förslagen Kommissionen har för att förbättra samarbete för tillsynsmyndigheterna i unionen. Med mer samarbete kan förståelsen för nya affärsmodeller öka och alla bolag kan spela på samma villkor" Louise Grabo, generalsekreterare SweFinTech Hela SweFinTechs remissvaret hittar du här:


80 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page