top of page

Tack till alla som deltog i legal- och compliancegruppens frukostmöte!

Idag hade SweFinTech ett medlemsmöte för legal- och compliance-arbetsgruppen på FCGs kontor. Compliance Forums ordförande, Christina Strandman Ullrich öppnade frukostmötet

med en presentation om Compliance Forums verksamhet, samarbeten och medlemskap.


Vidare presenterade SweFinTech styrelseledamöter Johanna Bäck och Markus Mild olika förslag över hur gruppen kan arbeta framöver och bjöd in deltagarna att ge sina synpunkter. Det diskuterades bland annat vilka regelverk deltagarna vill fokusera på och föreslogs att gruppen ska ses kvartalsvis för att diskutera olika ämnen.


SweFinTech vill tacka Christina och alla deltagare för att trevligt möte och för ert intresse i compliancegruppen!
45 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Moving to the right a little, there is a space to stamp expecting you by and by have inspiration (a DM given prize), your capacity reward (constrained by your level, you can check this in your gathering table), and the regions for your saving throws and capacities. Make the modifier for each save and 5e character sheet capacity near its name and really investigate the little circle to show accepting you are able in that save/skill or not. For your isolates Perception, just use 10+ the Perception modifier you wrote in the capacities portion.

Like
bottom of page