top of page

Tillväxtanalys släpper rapport om svensk fintech


Myndigheten Tillväxtanalys har på uppdrag av Näringsdepartementet undersökt den svenska fintech-branschen under ett års tid. Genom en slutrapport som gjorde en kartläggning av branschen, beskrev utmaningarna för bolagen och vad som behövs göras för att branschen ska utvecklas och har nu projektet avslutats och rapporten överlämnats till Näringsdepartementet. I samband med rapportsläppet den 28/1 hölls en presentation av projektledare Eva Alfredsson och sedan vi experter från branschen och myndigheter kommentera rapporten. Panelen bestod av Dusan Stojovic - ängelinvesterare i Singapore, Per Nordkvist - Finansinspektionen, Anders Norlin - FinDec, Niclas Arvidsson - KTH och Björn Segendorf - Riksbanken. Även SweFinTechs generalsekreterare Louise Grabo deltog i panelen och redogjorde för vilka de tuffaste regulatoriska utmaningarna för medlemsföretagen är. Rapporten är välgjord och ger flera förslag till regeringen hur de ska arbeta för att stärka innovationskraften i svensk fintech. Hela rapporten finns att läsa här.

51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page