top of page

Valet 2022: Sverige har sagt sitt – detta kan innebörden bli för den svenska fintechbranschen


Sverige har sagt sitt och inom kort kommer med all sannolikhet en ny högerregering att tillträda. Exakt formation är ännu inte fastställd, men många politiska experter hävdar att Moderaterna och Kristdemokraterna kommer bilda en regering som stöds av Liberalerna och Sverigedemokraterna. Med endast tre mandat mer än det rödgröna blocket väntas ytterligare en turbulent mandatperiod.


Den kommande regeringen står inför stora utmaningar med höga energipriser och en stundande lågkonjunktur. Att få till nya kärnkraftverk står således högt på listan för den kommande regeringen och är även ett område där alla fyra partier på högersidan är överens. Den ekonomiska politiken kommer vara snårigare även om det råder en viss samrådighet kring skattesänkningar. Skatter på arbete och kanske även bolagsskatten kan komma att sänkas. Moderaterna vill dessutom underlätta för personaloptioner vilket kan vara positivt för SweFinTechs medlemmar. Vi vet ännu inte med säkerhet vilka som kommer inta ministerposter, men det är troligt att Elisabeth Svantesson (M) blir ny finansminister. SweFinTechs kansli spår att Jakob Forssmed (KD) kan komma att bli finansmarknadsminister i en M+KD-regering.


Frågor som SweFinTech prioriterar lär i alla fall i början av mandatperioden vara av lägre prioritet hos den kommande regeringen. Det beror till stor del på krissituationen i Europa samt att digitalisering och innovation tyvärr inte är högst upp på den politiska dagordningen. Det ser ljusare ut på EU-fronten där Sverige tar över ordförandeskapet i januari. Här är det troligt att Moderaterna tar på sig ledartröjan i den nya regeringen. Den inre marknaden fyller 30 år under Sveriges ordförandeskap och Moderaternas fokus är att fördjupa den inre marknaden, främja handel och EU:s konkurrenskraft i en tid med allt hårdare global konkurrens. I led av detta vill Moderaterna anordna ett EU-toppmöte med syftet att initiera ett arbete med att skapa en ny tillväxtstrategi. SweFinTech hoppas att detta även leder till ökad harmonisering inom de finansiella regelverken så at svenska fintechbolag enkelt kan expandera på EU:s fria marknad.


Den stora frågan är hur stort inflytande Sverigedemokraterna kommer att få på den nya regeringen. Det pratas om att de kommer vilja ha tjänstemän på Regeringskansliet och kräva ordförandeposter i flera olika utskott i riksdagen. M, KD, L och SD må tycka lika i energipolitiken och kriminalpolitiken men SD ligger mycket mer till vänster i sin ekonomiska politik så frågan är hur det kommer att påverka svensk ekonomi och svenska företag.


Det kommer förmodligen ta ett tag innan den nya regeringen är på plats. Hur den kommande mandatperioden kommer att se ut i slutändan väntas att se. SweFinTech kommer fortsätta att arbeta med att lyfta våra frågor högre upp på dagordningen och sprida ordet bland våra beslutsfattare om vikten av konkurrenskraftiga företag och mer innovation inom den finansiella sektorn.

36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page