top of page

Var med och ta fram en uppförandekod för svenska fintech-branschenDet har i flera år saknats en "code of conduct" för svenska fintech-branschen och SweFinTech vill nu ta på sig ledarrollen för att upprätta en uppförandekod för att skapa förtroende för branschen och kunna få bort oseriösa aktörer. Arbetsgruppen kommer träffas vid 2-3 tillfällen och sedan arbeta fram ett dokument som går ut på remiss till alla medlemmar och som sedan styrelsen kan anta. Vi vill gärna ha en arbetsgrupp som består av 4-7 personer från olika medlemsföretag. Intresserad av att sitta med i arbetsgruppen? Mejla generalsekreterare Louise Grabo Louise.grabo@swefintech.se

49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page