top of page

Vi vill veta hur ditt bolag drabbas av krisen!SweFinTech har med anledning av fått indikationer från fintech-bolag att många upplever svårigheter med anledning av Corona-krisen och komplikationer kring att ta del av de åtgärder som regeringen utlyst. Därför väljer nu SweFinTech att nå ut till fintech-bolag för att bilda sig en uppfattning om hur situationen ser ut.

Informationen vi får in kommer vi att använda i vårt arbete i dialog med myndigheter och makthavare för att lyfta fram branschens utmaningar och vad som kan göras för att fler bolag ska klara sig genom krisen.

Enkäten består endast av 5 frågor med ja- och nej svar för att du som företagare ska kunna bidra på ett så enkelt lätt som möjligt. 

Ta dig 5 minuter och svara på enkäten så snart som möjligt. 

26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page