top of page
Swedish Fintech Association

Branschföreningen för svenska fintechföretag

     Vi samlar den svenska fintechbranschen för att skapa en fintechmarknad i världsklass. 

vår verksamhet

Swedish Fintech Association
Swedish Fintech Association

Vi för dialog med beslutsfattare och myndigheter för att stärka förutsättningarna för fintech att växa i Sverige.

Vi skapar olika nätverk genom evenemang där branschen kan mötas och dela både kunskap och erfarenheter.

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

Förbättra KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Fintechbranschen växer snabbt och 93% av våra företag behöver rekrytera ny kompetens – något som många upplever vara en utmaning. SweFinTech arbetar för utbildningsväsendet ska tillgodose behovet av tech-kompetens och för att Sverige ska locka till sig internationell kompetens genom fungerande system för personaloptioner och talangvisum.

STÄRKA INNOVATIONSKRAFTEN I SVENSK FINTECH

För att innovation ska främjas inom det finansiella systemet måste både myndigheter och beslutsfattare sätta sig in i nya affärsmodeller och få en större förståelse för fintech som bransch. Vi arbetar för att Finansinspektionen ska få ett förtydligat uppdrag att främja innovation.

Tillgängliggöra den finansiella infrastrukturen

Fintechbolags möjlighet att verka på den finansiella marknaden är beroende av infrastrukturen i det finansiella systemet. Flera fintechbolag upplever att de inte har samma tillgång till infrastrukturen som traditionella aktörer och att spelplanen på marknaden är ojämn. Alla aktörer på den reglerade marknaden bör konkurrera på lika villkor, både traditionella institutionella aktörer likväl som nya innovativa bolag.

Swedish Fintech Association

Intresserad av att bli medlem?

NYHETER

News

kommande EVENemang

 • Möte med betalningsgruppen - presentation av betalningsutredningen
  20 apr. 08:30 – 21 apr. 10:00
  Norrmalm, Vasagatan 21, 111 20 Stockholm, Sverige
 • Möte med AML-gruppen!
  tis 25 apr.
  Savelend
  25 apr. 08:00 – 9:30
  Savelend, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sverige
  Träff med AML-gruppen!
 • Möte med företagslånsgruppen!
  27 apr. 09:30 – 11:00
  Froda, Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm, Sverige
  Möte med företagslånsgruppen för att fortsätta diskussionen kring kreditregister
 • Intresseanmälan till Almedalen 2023
  27 juni 08:00 – 29 juni 18:00
  Innerstaden, Birgers gränd 7, 621 56 Visby, Sverige
  Ska du till Almedalen? Det ska vi också! Anmäl dig så delar vi information om veckan och potentiella samarbetsområden.
Kontakt

 KONTAKTA OSS

Generalsekreterare
Louise Grabo

louise.grabo@swefintech.se

+46 73-390 76 63 

Näringspolitisk sakkunnig
Görel Wästerlid

gorel.wasterlid@swefintech.se

+46 70-820 41 57

Projektledare

Elinor Montgomery Werleus

elinor.werleus@swefintech.se

Vår adress

SweFinTech

Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm

bottom of page