top of page
Swedish Fintech Association

Branschföreningen för svenska fintechföretag

     Vi samlar den svenska fintechbranschen för att skapa en fintechmarknad i världsklass. 

vår verksamhet

Swedish Fintech Association
Swedish Fintech Association

Vi för dialog med beslutsfattare och myndigheter för att stärka förutsättningarna för fintech att växa i Sverige.

Vi skapar olika nätverk genom evenemang där branschen kan mötas och dela både kunskap och erfarenheter.

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

Förbättra KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Fintechbranschen växer snabbt och 93% av våra företag behöver rekrytera ny kompetens – något som många upplever vara en utmaning. SweFinTech arbetar för utbildningsväsendet ska tillgodose behovet av tech-kompetens och för att Sverige ska locka till sig internationell kompetens genom fungerande system för personaloptioner och talangvisum.

STÄRKA INNOVATIONSKRAFTEN I SVENSK FINTECH

För att innovation ska främjas inom det finansiella systemet måste både myndigheter och beslutsfattare sätta sig in i nya affärsmodeller och få en större förståelse för fintech som bransch. Vi arbetar för att Finansinspektionen ska få ett förtydligat uppdrag att främja innovation.

Tillgängliggöra den finansiella infrastrukturen

Fintechbolags möjlighet att verka på den finansiella marknaden är beroende av infrastrukturen i det finansiella systemet. Flera fintechbolag upplever att de inte har samma tillgång till infrastrukturen som traditionella aktörer och att spelplanen på marknaden är ojämn. Alla aktörer på den reglerade marknaden bör konkurrera på lika villkor, både traditionella institutionella aktörer likväl som nya innovativa bolag.

Swedish Fintech Association

Intresserad av att bli medlem?

NYHETER

News

kommande EVENemang

 • Möte med AML-gruppen
  tis 31 jan.
  Savelend
  31 jan. 08:00 – 9:30
  Savelend , Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sverige
  AML-gruppen träffas för tredje gången för att diskutera EBA:s nya guidelines för remote onboarding.
 • Möte med företagslånsgruppen!
  07 feb. 09:00 – 10:30
  Qred, Tulegatan 15, 113 53 Stockholm, Sverige
  Andra mötet med företagslånegruppen!
 • 09 feb. 09:00 – 10:00
  Zoom
  Konsumentverket gästar för att diskutera HD-dom kring bedrägeri.
 • ons 15 feb.
  Plats ej fastställd
  15 feb. 14:00 – 16 feb. 15:30
  Plats ej fastställd
  Welcome to an exclusive roundtable with Mr Jan Ceyssens, Head of Digital Finance at DG Fisma at the European Commission on the upcoming Open Finance Regulation
 • Årsmöte 2023
  ons 15 mars
  Hörsalen hos Mannheimer Swartling
  15 mars 17:00 – 19:00
  Hörsalen hos Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm, Sverige
  Välkomna till SweFinTechs årsmöte!
Kontakt

 KONTAKTA OSS

Generalsekreterare
Louise Grabo

louise.grabo@swefintech.se

+46 73-390 76 63 

Näringspolitisk sakkunnig
Görel Wästerlid

gorel.wasterlid@swefintech.se

+46 70-820 41 57

Projektledare

Elinor Montgomery Werleus

elinor.werleus@swefintech.se

Vår adress

SweFinTech

Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm

bottom of page