top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_162.jpg

Branschföreningen för svenska fintechföretag

     Vi samlar den svenska fintechbranschen för att skapa en fintechmarknad i världsklass. 

vår verksamhet

mats fintechdag.JPG
xx2R9A8508.JPG

Vi för dialog med beslutsfattare och myndigheter för
att stärka förutsättningarna för svensk fintech.

Vi skapar olika Evenemang där branschen kan mötas och dela
både kunskap
och erfarenheter.

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

Förbättra KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Fintechbranschen växer snabbt och 93% av våra företag behöver rekrytera ny kompetens – något som många upplever vara en utmaning. SweFinTech arbetar för utbildningsväsendet ska tillgodose behovet av tech-kompetens och för att Sverige ska locka till sig internationell kompetens genom fungerande system för personaloptioner och talangvisum.

STÄRKA INNOVATIONSKRAFTEN I SVENSK FINTECH

För att innovation ska främjas inom det finansiella systemet måste både myndigheter och beslutsfattare sätta sig in i nya affärsmodeller och få en större förståelse för fintech som bransch. Vi arbetar för att Finansinspektionen ska få ett förtydligat uppdrag att främja innovation.

Tillgängliggöra den finansiella infrastrukturen

Fintechbolags möjlighet att verka på den finansiella marknaden är beroende av infrastrukturen i det finansiella systemet. Flera fintechbolag upplever att de inte har samma tillgång till infrastrukturen som traditionella aktörer och att spelplanen på marknaden är ojämn. Alla aktörer på den reglerade marknaden bör konkurrera på lika villkor, både traditionella institutionella aktörer likväl som nya innovativa bolag.

06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_442.jpg

Intresserad av att bli medlem?

NYHETER

News

kommande EVENemang

Inga evenemang för tillfället
Kontakt

KONTAKTA OSS

Generalsekreterare
Roslana Cederhage

r.cederhage@swefintech.se

+46 737534606

Näringspolitisk sakkunnig
Görel Wästerlid

gorel.wasterlid@swefintech.se

+46 70-820 41 57

Vår adress

SweFinTech

Malmskillnadsgatan 29

111 35 Stockholm

bottom of page