top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_294.jpg

MEDLEMSKAP I SWEFINTECH

Var med och skapa bättre förutsättningar för den svenska fintechbranschen

Genom att bli medlem i SweFinTech får ni tillgång till ett stort nätverk bestående av ett 80-tal svenska fintechföretag. Ju fler vi blir, desto större inflytande får vi när vi för dialog med beslutsfattare och myndigheter där vi har som syfte att främja branschens tillväxt. Vi skapar en brygga mellan näringslivet och politiken, och vi lyfter fram branschens intressen.   

Interagera med andra i branschen

Vi arrangerar evenemang och sammankomster för alla anställda på våra medlemsföretag med syfte att delge kunskap om aktuella ämnen i branschen, diskutera lagförslag eller kommande regleringar för att få våra medlemmars synpunkter eller för att skapa nätverk och sociala sammanhang. Vi kan även erbjuda rabatterade priser på nationella och internationella fintech-konferenser i samarbete med våra partners.  

Möjlighet att påverka SweFinTechs verksamhet

SweFinTech är en medlemsförening och beslut såsom tillsättande av styrelse och vår verksamhet tas på vårt årsmöte som hålls årligen i februari. Vår verksamhet är snabbrörlig och anpassningsbar med syfte att skapa en bättre fintechbransch. SweFinTech är beroende av engagerade medlemsföretag och vi har flera arbetsgrupper där intresserade medarbetare kan engagera sig i just de frågorna som berör deras bolag. Läs mer om våra arbetsgrupper här.  

Förbättra förutsättningarna för fintech

SweFinTech samlar branschen för att kunna vara en stark och relevant röst i samhällsdebatten. Vi för fram branschens utmaningar och möjligheter i dialog med beslutsfattare och myndigheter. Vi svarar på remisser om nya lagförslag, skriver rapporter och bjuder in makthavare att träffa och samtala med våra medlemsföretag.  

Vad SweFinTech kan göra för er

Ansök om medlemskap

Fästpunkt 1

För att fortsätta vara en seriös och förtroendeingivande medlemsorganisation kräver vi att alla nya medlemmar går igenom vår ansökningsprocess och att medlemsansökan godkänns av föreningens styrelse. Eftersom vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation är vi beroende av medlemsavgifter för att bedriva vår verksamhet. Medlemsavgiften betalas årligen och är baserad på bolagets omsättning i Sverige. Vi har fyra nivåer och den lägsta avgiften ligger på 4 000 SEK årligen.  

Vill ni bli en del av SweFinTech eller har ni några frågor gällande ansökningsprocessen eller medlemsavgiften? Ansök genom formuläret nedan eller kom i kontakt med oss genom att mejla oss på info@swefintech.se  

 

bottom of page