top of page

ANNUAL MEeting 2021/

Årsmöte 2021

Årsmötet är SweFinTEchs högst beslutande organ. Det hålls en gång per år och alla medlemsbolag har rösträtt.
Under årsmötet beslutas om styrelse och verksamhet under det
kommande året. 

Boka redan nu in nästa års stora händelse, SweFinTechs årsmöte som kommer att äga rum digitalt den 18e februari 2021 mellan 17.00-20.00. Vi kan utlova spännande talare och intressanta diskussioner om SweFinTechs framtid.

På årsmötet får du höra mer om vad SweFinTech har gjort under det gångna året och vara med och besluta över vad vi ska göra under det kommande året. Detta är därför en chans att kunna påverka vår verksamhet för 2021.

Gör din anmälan här!

Per nordkvist talar på swefintechs årsmöte 

Talare Per Nordkvist.png

Vår andra talare på årsmötet som äger rum den 18 februari är Per Nordkvist, chef för Uppförandetillsyn och ansvarig för Finansinspektionens innovationscenter. Per kommer under mötet att berätta om sin roll och innovationscentrets arbete under det kommande året.

 

Ta möjligheten att ställa frågor till Per - anmäl dig till SweFinTechs årsmöte här.

OBS endast för de anställda på våra medlemsföretag.

Anders borg talar på swefintechs årsmöte 

Talare Anders Borg.png

Den 18e februari äger SweFinTechs årsmöte rum och alla medlemsbolag i SweFinTech har möjlighet att delta genom ett digitalt årsmöte. Förutom att gå igenom årsmötesformalia såsom att lägga föregående verksamhetsår till handlingarna och besluta över verksamheten det kommande året vill vi även bjuda på spännande talare som kan inspirera och dela med sig av sin kunskap.

 

Därför är vi glada att presentera vår första talare som är Anders Borg. Anders var finansminister för den borgerliga regeringen mellan 2006-2014 och har sedan dess varit en aktiv investerare med flera investeringar i fintech-bolag. Anders kommer ge sig syn på finansmarknadens utveckling och vilken roll fintech-bolagen spelar i den.

 

Anmäl dig till årsmötet här!

OBS endast för de anställda på våra medlemsföretag.

Valberedningens förslag till

styrelse för SweFinTech 2021

Motivering:
Under 2020 har den nya ordföranden tillsammans med styrelsen klarat av att hantera fått flera nya utmaningar, när samhället ställt om och när SweFinTech gått in i en ny fas som en etablerad aktör. Föreningen har ökat i medlemsantal och nått ut brett i den allmänna debatten. Styrelsen representerar en bredd av bolag inom fintech och den finansiella sfären vilket är en fördel i arbetat att representera branschen utåt.

Därför förslår valberedningen omval på samtliga i styrelsen för att de ska fortsätta arbetet de byggt upp under kommande verksamhetsår.

Valberedningen har bestått av Pär Roosvall och Martin Valfridsson.
Förslaget i sin helhet: 

Ordförande:
Erika Eliasson – Lendify (omval)

Styrelse:
Markus Mild – Nasdaq (omval)
Magnus Oskarsson – DLA Piper (omval)
Daniel Nordholm – Bambora (omval)
Aron Modig – Klarna (omval)
Johanna Bäck – FCG (omval)
Eleonora Pavliouk – Tink (omval)
Ludwig Pettersson – Savelend (omval)
Gustav Berghog – Zmarta Group (omval)

Revisor
Josefin Fors

Arvode
Inget arvode till ledamöterna föreslås.

bottom of page