ANNUAL MEeting 2020/

Årsmöte 2020

Årsmötet är SweFinTEchs högst beslutande organ. Det hålls en gång per år och alla medlemsbolag har rösträtt.
Under årsmötet beslutas om styrelse och verksamhet under det
kommande året. 

Årsmöte 2020 kommer hållas den 19e februari, i Nasdaqs lokaler ute i Frihamnen. 
Preliminär tid är 17.30-20.00. Boka in datumet redan nu för att vara med och påverka hur SweFinTech ska arbeta kommande år. 

Redan nu arbetar styrelsen med att ta fram underlag för förslaget till verksamhetsplan under 2020. Verksamhetsplanen är det dokument som visar vägen för vilken verksamhet föreningen ska syssla med och viktig i generalsekreterarens och styrelsens arbete för året. Redan nu börjar arbetet med att ta fram en så bra och relevant verksamhetsplan för beslut till årsmötet 2020.

Därför vill vi nu ha er - medlemmarnas inspel. Fyll gärna i formuläret här under.
OBS endast medlemsbolag i SweFinTech kan komma med inspel. 

Inspel till verksamhetsplanen 2020

Nominera till styrelsen 2020

Redan nu kan du nominera person till styrelsen för SweFinTech för 2020. För att kunna nominera måste du arbeta på bolag som är medlem i SweFinTech. Nomineringar kan ske som person men väger tyngre om det kommer från hela bolaget. Förtydliga detta i nomineringen. 

Nomineringar som inte görs av någon från våra medlemsbolag kommer inte godtas. 

Valberedningen kommer arbeta under senhösten och början av 2020 för att kunna presentera ett förslag inför årsmötet 2020. 

De poster som går att nominera till är ordförande och ledamot. Val av vice ordförande görs internt i styrelsen

Nominera till styrelsen 2020
Till vad nominerar du personen?