top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_010.jpg

Engagera er i en arbetsgrupp

Alla som arbetar på våra medlemsföretag kan bli aktiva inom våra arbetsgrupper och ges då möjlighet att delta på möten med gruppen, i remissförfaranden och i det proaktiva arbetet för att göra just det segmentet av branschen ännu bättre.

Kontakta SweFinTechs generalsekreterare Louise Grabo för att engagera dig i någon av grupperna.

bottom of page