top of page
FinTech_logo.jpg

tors 21 mars

|

Convendum

Möte med Legal and Compliance-gruppen!

Styrelsearbete inom ramen för finansiellt tillståndspliktig verksamhet

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Möte med Legal and Compliance-gruppen!
Möte med Legal and Compliance-gruppen!

Tid och plats

21 mars 2024 08:00 – 10:00

Convendum, Birger Jarlsgatan 57, 113 56 Stockholm, Sverige

Gäster

Om evenemanget

Styrelsearbete inom ramen för finansiellt tillståndspliktig verksamhet

Bakgrund: Styrelser i bolag som bedriver finansiellt tillståndspliktig verksamhet har en viktig roll, inte minst med hänsyn till krav på intern styrning och kontroll och den rapportering som styrelsen ska ta emot från övriga funktioner i bolaget. Vidare inhämtar styrelsen information om hur verksamheten bedrivs i syfte att fatta välgrundade beslut för verksamheten. Under den här träffen har vi bjudit in Niklas Thörnestad (Head of Legal på Aon) som har erfarenhet som styrelseledamot från flera fintechbolag, som kommer berätta mer om rollen som styrelseledamot i ett finansiellt tillståndspliktigt bolag och dela med sig av erfarenheter om styrelsearbete och förväntningar och syn på arbetet med regelefterlevnad från ett styrelseperspektiv.

Samordnarnas kommentar: Betydelsen av god intern styrning och kontroll har varit i fokus i flera av Finansinspektionens sanktionsbeslut under senare år och det är därför av stor betydelse för SweFinTechs medlemsföretag att inrätta och upprätthålla en god intern styrning och kontroll

Frukost serveras från kl. 08.00!

Dela detta evenemang

bottom of page