FInTECh Report 2021

fintechrapporten 2021

Branschföreningen Swedish FinTech Association presenterar torsdagen den 8/4 den andra upplagan av fintechrapporten – ”en växande bransch trots utmaningar”. Rapporten visar på att svensk fintech har en fortsatt hög tillväxttakt men att vissa av branschens utmaningar har förstärkts i och med covid-19-pandemins utbrott under våren 2020.

Den svenska fintechsektorn fortsätter att växa och består nu av mer än 450 bolag som sysselsätter över 10 000 personer. 91 procent av bolagen planerar att utöka sin verksamhet under 2021, och det finns ett stort rekryteringsbehov då 93 procent av företagen planerar att anställa under 2021. Flera svenska fintechbolag står sig starkt internationellt och framtidsutsikterna för branschen är goda.

Rapporten lyfter fem områden som är extra viktiga för branschens utveckling de kommande åren; 
Hur branschen har klarat av covid-19-pandemin, rekrytering, policy och regleringar, den finansiella infrastrukturen och hållbarhet.

Se rapportsläppet och panelsamtalet i efterhand här: