top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_171.jpg

Kommande remisser

Här publicerar vi kommande remisser som SweFintech planerar att skriva yttranden på.

KOMMANDE REMISSER 2023.

Remiss – SOU 2023:16 "Staten och betalningarna"
 

SweFinTech finns på remisslistan för Anna Kindberg Batras utredning, Staten och betalningarna, som släpptes den 31 mars. I utredningen diskuteras kontanternas framtid, statlig e-legitimation samt konkurrens och innovation på finansmarknaden. 

 

Remissvaret ska in senast 31 oktober. Återkom därför med eventuella synpunkter till louise.grabo@swefintech.se senast den 17 oktober.

Läs hela utredningen här!

Remiss på SOU 2023:38 "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning"

SweFinTech finns på remisslistan för Överskuldsättningsutredningen som bland annat behandlar åtgärder för stärkt konsumentskydd vid ingång av krediter samt ett förslag om ett skuldregister. 

 

Remissvaret ska in senast den 6 november. Återkom därför med eventuella synpunkter senast den 23 oktober till louise.grabo@swefintech.se

Läs hela utredningen här!

Remisspromemoria: Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

I promemorian föreslås bland annat ändringar i inkomstskattelagens (1999:1229) regler om verksamhetsavyttring.Det föreslås också en utvidgning av inkomstskatte-lagens bestämmelser om undantag från omedelbar återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond som innebär att ett svenskt aktiebolag som för över sitt registrerade säte till en annan stat inom EES (gränsöverskridande ombildning) kan omfattas av bestämmelserna.

 

Återkom med synpunkter till gorel.wasterlid@swefintech.se senast den 8 maj.

Läs promemorian här.

bottom of page