Swedish Fintech Association

Kommande remisser

Här publicerar vi kommande remisser som SweFintech planerar att skriva yttranden på.

KOMMANDE REMISSER 2021.

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 31 maj överlämnade utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen. 

 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Framför allt har utredningen sett över olika former av informationsdelning mellan både myndigheter och privata aktörer samt analyserat den svenska tillsynsstrukturen på området, inklusive förutsättningarna för Finansinspektionens tillsyn.

Finansdepartementet har skickat ut en remiss av betänkandet där SweFinTech välkomnar sina medlemmar att komma med inspel. Maila louise.grabo@swefintech.se med dina inspel senast den 2 september 2021. 

För mer info om betänkandet, klicka här

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om konsumentkrediter. Förslaget är tänkt att ersätta befintliga direktiv från 2008 och som i svensk rätt införlivats i konsumentkreditlag (2010:1846). 

 

Direktivet innefattar bl.a. hur crowdlending ska regleras inom konsumentkreditdirektivet. SweFinTech kommer att samla berörda medlemmar inom konsumentkreditgruppen och Crowdfunding Alliance den 14/9 för att diskutera förslaget och utse en mindre grupp som ska stå för föreningen svar på remissen. 

Justitiedepartementet har skickat ut en remiss av förslaget där SweFinTech finns med på remisslistan. Sista dag att skicka in remissvar är den 27 september. Vi välkomnar våra medlemmar att komma med inspel. Maila louise.grabo@swefintech.se med dina inspel senast den 20 september 2021. 

Förslaget finns elektroniskt tillgängligt på svenska här sök på 52021PC347.