top of page

Överenskommelse om realtidsbetalningar har nåtts i Bryssel

Uppdaterat: 13 nov. 2023För drygt ett år sedan publicerade Europeiska Kommissionen ett nytt lagförslag angående realtidsbetalningar (COM(2022) 546). Förslaget följde efter en rad marknadskonsultationer som avslutades under 2021.


Nu har EU-parlamentet och Ministerrådet kommit fram till en överenskommelse.

Förutom krav att tillhandahålla realtidsbetalningar i Euro så ingår även ett tillägg till Settlement Finality Direktivet som möjliggör för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar att få direkt åtkomst till betalsystem. Detta kommer innebära ett minskat beroende på banker som fintechs har i dagsläget. Fintechs och banker är två typer av aktörer som ofta samarbetar med varandra men i hög utsträckning också är konkurrenter. Direkt åtkomst till betalsystem innebär att fintechs kan växa (geografiskt och inom segment) med minskat beroende av den riskaptit som olika banker har, men även ha en mer kostnadseffektiv betaltjänst genom skalfördelar.


Att ha välfungerande realtidsbetalningar är otroligt viktigt för fintechs och en viktig pusselbit för att få en effektiv betalmarknad, framför allt för lösningar som bygger på Open Banking. Vidare så frigör realtidsbetalningar pengar som annars är låsta i det finansiella systemet (i den s.k. “payment float”). Under en given dag finns ungefär 200 miljarder Euro som är låsta i det finansiella systemet och som skulle kunna användas för konsumtion eller investeringar i ett tidigare skede.För realtidsbetalningar innebär kraven att:

  • Banker (betaltjänstleverantörer med vissa undantag) måste tillhandahålla realtidsbetalningar (SEPA Credit Transfer Instant) i EUR om de tillhandahåller icke-realtidsbetalningar i EUR (SEPA Credit Transfer).

  • Betaltjänstleverantörer får inte ta ut ytterligare avgifter för realtidsbetalningar i jämförelse med icke-realtidsbetalningar

  • Det införs krav på att verifiera att kontonummer (IBAN) och namn på mottagaren och se om det överensstämmer. Detta för att minska vissa typer av bedrägerier och därmed öka förtroendet för realtidsbetalningar.

  • Betaltjänstleverantörer ska åtminstone dagligen kontrollera sina kunder mot sanktionslistor istället för att screena samtliga transaktioner en efter en när dem behandlas. Detta för att minska friktionen i bearbetningen av realtidsbetalningar som är tidskritiska.


I nuläget så inväntar vi det skriftliga i överenskommelsen samt den formella röstningen i Bryssel. Vi förväntar oss följande tidslinjer för de olika kraven:

  • Inom 9 månader efter ikraftträdandet ska betaltjänstleverantörer i euroområdet kunna ta emot realtidsbetalningar i Euro

  • Inom 9 månader efter ikraftträdandet ska ytterligare avgifter för realtidsbetalningar tas bort

  • Inom 18 månader ska betaltjänstleverantörer i euroområdet kunna skicka realtidsbetalningar i Euro


För banker inom EU och EES som inte har Euro som valuta förväntar vi oss följande tidslinjer:

  • Inom 36 månader efter ikraftträdandet ska betaltjänstleverantörer kunna ta emot realtidsbetalningar i Euro

  • Inom 42 månader ska betaltjänstleverantörer kunna skicka realtidsbetalningar i EuroGästskribent för SweFinTech Jens Olsson - Senior Fintech Advisor

176 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page