EBA har publicerat en nyhet om certifikaten under PSD2

Den 11:e december publicerade EBA (European Bank Authority) ett yttrande om certfikaten under PSD2. Yttrandet syftar att klargöra problematiken kring certifikaten som marknadens aktörer har belyst under implementeringen av PSD2. Yttrandet gör ett förtydligande gällande identifieringsmetod för ASPSP:s. Yttrandet förtydligar också vilka betaltjänster som berörs under artikel 34 och RTS:erna. Hela utlåtandet finns att läsa här: https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-an-opinion-on-the-use-of-eidas-certificates-under-psd2 Och en artikel på ämnet finns att läsa här: https://www.out-law.com/en/articles/2018/december/psd2-standards-and-e-id-rules-clarified/

49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Svara på enkät om nearshoring

Coast Communication genomför just nu ett arbete på uppdrag av Enterprise Lituania. De har tagit fram en enkät med 6 korta frågor och skulle uppskatta bidrag från fintechbolag. Enterprise Lithuania, en