EBA Report

In July EBA published a report on ”Regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities”. 

The European Banking Authority (EBA) published in July the findings of its analysis on the regulatory framework applicable to FinTech firms when accessing the market. The Report illustrates the developments on the regulatory perimeter across the EU, the regulatory status of FinTech firms, and the approaches followed by competent authorities when granting authorisation for banking and payment services.

Read the whole report here:  https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Report+regulatory+perimeter+and+authorisation+approaches.pdf

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den 23 februari samlas branschen för det årliga årsmötet. På årsmötet ska styrelse och verksamhet för kommande år beslutas. En valberedning bestående av Pär Roosvall och Heidi Wik har arbetat de senas